ಮೂರುತಿಯನು ನಿಲ್ಲಿಸೊ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ

ಮೂರುತಿಯನು ನಿಲ್ಲಿಸೊ ಮಾಧವ ನಿನ್ನ

ಎಳೆ ತುಳಸಿಯ ವನಮಾಲೆಯು ಕೊರಳೊಳು
ಪೊಳೆವ ಪೀತಾಂಬರದಿಂದಲೊಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ

ಮುತ್ತಿನ ಸರ ನವರತ್ನದುಂಗುರವಿಟ್ಟು
ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಉರದೊಳೊಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ

ಭಕ್ತ ಕಲ್ಪತರು ಭಾಗ್ಯದ ಸುರಧೇನು
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಪುರಂದರವಿಠಲ ನಿನ್ನ


ರಾಗ: ಕಮಾಚು       ತಾಳ: ಆದಿ

No comments: