ಭಂಡನಾದೆನು ನಾನು ಸಂಸಾರದಿ

ಭಂಡನಾದೆನು ನಾನು ಸಂಸಾರದಿ

ಕಂಡು ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದೆ ಹರಿಯೆ

ಕಂಡ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಸಾಕಾದೆ
ದಿಂಡೆಕಾರರ ಮನೆಗೆ ಬಲು ತಿರುಗಿದೆ
ಶುಂಡಾಲನಂತೆನ್ನ ಮತಿ ಮಂದವಾಯಿತು
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನೀ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ ಬೇಗ

ನಾನಾ ವ್ರತಗಳನು ಮಾಡಿ ನಾ ಬಳಲಿದೆನು
ಏನಾದರೂ ಎನಗೆ ಫಲವಿಲ್ಲವಯ್ಯ
ಆ ನಾಡು ಈ ನಾಡು ಸುತ್ತಿ ನಾ ಕಂಗೆಟ್ಟೆ
ಇನ್ನಾದರೂ ಕೃಪೆಯ ಮಾಡಯ್ಯ ಹರಿಯೆ

ಬುದ್ಧಿಹೀನರ ಮಾತ ಕೇಳಿ ನಾ ಮರುಳಾದೆ
ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮನವು ಕೆಟ್ಟುಹೋಯ್ತು
ಉದ್ಧಾರಕ ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲನ ತತ್ತ್ವದ
ಸಿದ್ಧಿಯನು ದಯೆಗೈದು ಉದ್ಧರಿಸು ಹರಿಯೆಈ ಕೀರ್ತನೆ ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4 comments:

venkatesh m said...

Dear Vinod ,

Thumba Thanks Antha Helokintha Nim Ballai Nivu Nagtha Iri Nimge Ollaydagli Yallirigu Thumba Kushi Aguthay NIma Blog Nodhadhalli Thank u so so Muchhhhhh Antha Helokay Ista Bilthini Dhanyavadhalgalu Vinod Avrige :-)

venkatesh m said...

Dear Vinod ,

Thumba Thanks Antha Helokintha Nim Ballai Nivu Nagtha Iri Nimge Ollaydagli Yallirigu Thumba Kushi Aguthay NIma Blog Nodhadhalli Thank u so so Muchhhhhh Antha Helokay Ista Bilthini Dhanyavadhalgalu Vinod Avrige :-)

ವಿನೋದ್ said...

tumba dhanyavaadagaLu venkatesh. nimma abhimaana heege irali

vsshiva said...

Mr vinod .You are doing a satisfying service. I am happy to see this.

I love haridasa sahithya